Tietosuoja

Henkilötietojasi käsittelee yksityinen elinkeinonharjoittaja K-Kristallihoito, Krista Hietala

Laskutusasiakkaiden  laskutustiedot käsittelee UkkoPro

Sinulla on oikeus saada itsellesi itseäsi koskevat tiedot

Potilastietojen tallentamista edellytetään potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:ssä